Agrofitotehnie

Tematica de cercetare din domeniul agrofitotehniei a fost orientată în direcția elaborării și perfecționării tehnologiilor de producție, diferențiate în funcție de marea diversitate a cadrului natural al zonei de influența și al cerințelor specifice soiurilor și hibrizilor cultivati. Experiențele efectuate au adus noi contribuții în ceea ce privește rolul rotației și asolamentului, lucrările solului, fertilizarea, epoca și densitatea de semănat, combaterea buruienilor la sporirea cantitativă și calitativă a producției.