Biologia organismelor daunatoare si protectia plantelor

În domeniul protecției plantelor, activitatea de cercetare are în vedere studiul patogenilor și dăunătorilor care produc pagubeînsemnate, cunoașterea arealului, biologiei și ecologiei lor, precum și elaborarea unor măsuri de prevenire și combatere.

Obiective:

– Cercetări privind biologia şi ecologia unor organisme dăunătoare de importanţă economică deosebită, în vederea fundamentării tehnologiilor de prevenire şi combatere a acestora la cereale, cartof şi plante furajere.

– Implementarea insecticidelor bioraţionale în managementul integrat al dăunătorilor în vederea pastrarii biodiversităţii ecosistemelor agricole.

– Evaluarea impactului factorilor biotici şi abiotici asupra evolutiei complexului patogenic la principalele culturi din nordul ţării.

– Raţionalizarea combaterii chimice a bolilor şi dăunătorilor din culturile de cereale, plante tehnice şi furajere prin diversificarea şi lărgirea sortimentului de pesticide, reducerea dozelor, stabilirea numărului şi al momentului optim de aplicare a acestora.

– Evidenţierea măsurilor de protectie la atenuarea agresivităţii agenţilor patogeni şi a dăunătorilor la culturile zonale.

– Elaborarea şi perfecţionarea tehnologiilor de prevenire şi combatere a patogenilor şi dăunătorilor din culturile de cereale, plante tehnice şi furajere în scopul creşterii eficacităţii tratamentelor, evitarea apariţiei fenomenului de rezistenţă la pesticide şi reducerea riscului de poluare a mediului înconjurător.