Teze de doctorat

Anul aparitiei
Titlu tezei de doctorat
Autorul tezei
1972
Valoarea populatiilor locale de porumb din Bucovina in crearea hibrizilor timpurii
Cristea Mihai
1972
Dinamica compozitiei si structurii pajistilor de Festuca valesiaca de la Bosanci-Suceava sub influenta diferitelor tratamente
Popovici Dumitru
1973
Cercetari asupra prevenirii si combaterii manei cartofului produsa de ciuperca Phytophlora infestans
Ignatescu Ioan
1973
Contributii la studiul unor factori care influenteaza reactia la ingrasaminte a soiurilor de cartof in conditiile din podisul sucevei
Scurtu Dumitru
1974
Studii evolutionist – genetice la genul Secale L
Gaspar Ilie
1974
Contibutii la studiul florei, vegetatiei si imbunatatirii pajistilor naturale din Depresiunea Liteni, judetul Suceava
Ciubotaru Ioan Costache
1975
Contributii asupra rotatiei principalelor plante agricole cultivate in nordul Moldovei
Catargiu Dumitru
1976
Cercetari cu privire la utilizarea ingrasamintelor in conditii de irigare pe solul cernoziomoid levigat
Saicu Constantin
1976
Daunatorii culturilor de trifoi din Moldova si dusmanii lor naturali
Brudea Valentin
1988
Contributii la studiul modularii, masinilor agricole pentru cultura cartofului
Lavric Aurel
1996
Contributii la stabilirea tehnologiei de cultura a bobului ( Vicia faba L. var.major Horz) in conditiile ecologice din Obcinele Bucovinei
Saghin Gheorghe
1997
Cercetari privind determinismul genetic al perioadei de vegetatie la porumb si implicatiile in crearea hibrizilor timpurii
Dutu Haralambie
1996
Cercetari privind determinismul genetic al reactiei porumbului las fertilizarea suplimentara si cresterea desimi plantelor
Murariu Marius
1997
Cercetari privind optimizarea dozelor de ingrasaminte la cartof pe solul cernoziomoid de la Suceava
Ciobanu Valeriu –Ioan
1998
Masuri agrochimice de optimizare a procesului de metabolizare a azotului mineral absorbit de plante
Beldiman Gheorghe
2000
Contributii la stabilirea tehnologiei de cultura a guliei furajere (Brasica napus var.napobrassica)
Tonigar Doina
2000
Imbunatatirea structurii genetice a taurinelor Baltata romaneasca , Simenthal din nordul Moldovei in conditiile diferitelor tehnologii de exploatare.
Curelciuc Gheorghe
2005
Cercetari privind efectul unor parametri tehnologici asupra calitatii si productie materialului de plantare la cartof in conditiile din N-V Podisului Sucevei
Gontariu Ioan
2006
Cercetari privind evolutia unor procese fiziologice din cursul vegetatiei cartofului cu actiune determinata asupra precocitatii si productivitatii si aplicatii in lucrari de ameliorare
Bodea Dumitru
2012
Cercetari privind biologia, ecologia si combaterea gandacului din Colorado – Leptinotarsa decemlineata Say, prin tratamente cu metaboliti ai plantelor autohtone si biopesticide comerciale
Enea Ioan Catalin