Ameliorare cereale

Ameliorare și producere sămânță la cereale păioase (grâu de toamnă și primăvară, secară, triticale, orz de primăvară) s-a înscris ca un obiectiv important al S.C.D.A Suceava, încă de la înființare. Activitățile de cercetare în cei peste 70 de ani au fost orientate mai întâi în direcția identificării de soiuri autohtone și străine valoroase în vederea introducerii în cultură, iar ulterior în direcția creării de soiuri și a unui material de ameliorare valoros, bine adaptat la condițiile specifice de culturădin zona de nord a țării.

La grâul comun de toamnă,  dimensionarea valorică a superiorității  soiurilor experimentate  se prezintă pe parcursul a trei perioade de timp semnificative si-anume:

  1. Perioada 1946-1975 scoate în evidență diferențieri în comportarea  soiurilor verificate la S.C.D.A Suceava, conducând la înlocuirea soiurilor extensive A 15, Cenad 117, Tg. Frumos 16 și Roșu de Botoșani cu soiurile intensive Bezostaia1, Mironovskaia 808, Iliciovska, București 1, Favorit și Dacia.

2.Perioada 1976-1995 prezintă valoarea productivă a soiurilor create la Suceava: Bucovina, Suceava 84 și Aniversar, cultivate în acest interval de timp, comparativ cu soiul Fundulea 29 utilizat ca martor în zonele nordice, față de care s-au înregistrat sporuri de producție foarte semnificative.

  1. Perioada 1996 până în prezent pune în valoare soiurile Gașparom, Zimbru, Esențial, Drobeta și Putna, care au înregistrat cele mai însemnate progrese atât în direcția sporirii capacității de producție cât ți a îmbunătățirii semnificative a însușirilor fiziologice și de calitate.

Soiuri omologate:

Denumirea creației Anul omologării Autorii
Bucovina 1979 Gașpăr Ilie
Suceava 84 1984 Gașpăr Ilie
Aniversar 1986 Gașpăr Ilie, Huțanu Silvia
Gașparom 1998 Gașpăr Ilie, Zamă Emil, Popescu Constanța
Zimbru 1998 Gașpăr Ilie, Zamă Emil
Esențial 2001 Gașpăr Ilie, Zamă Emil, Popescu Constanța
Drobeta 2003 Gașpăr Ilie, Murariu Marius, Zamă Emil, Popescu Constanța, Drobotă Constantin
Putna 2004 Gașpăr Ilie, Murariu Marius, Zamă Emil, Popescu Constanța, Drobotă Constantin

 

La secara de toamnă, evaluarea superiorității soiurilor și liniilor experimentale se prezintă pe parcursul a trei perioade de timp semnificative și anume:

1.Perioada 1946-1975 a reliefat rezultatele experimentale  ale soiurilor și liniilor de secară verificate la S.C.D.A Suceava sub aspectul însuțirilor fiziologice, calitative și de producție  față de soiul Petkus, folosit ca martor.

2.Perioada 1976-1995 a scos în evidență valoarea productivă atât a soiului Gloria, cât și a liniilor Sv 2546-78 și Carpați, create în acest interval de timp și care aveau să devină soiuri, comparativ cu martorul Dankovskie zlote, față de care au înregistrat sporuri foarte mari.

  1. Perioada 1996 până în prezent evidențiază valoarea soiurilor Gloria, Orizont, Ergo și Suceveana, dar și realizările în direcția creării de forme cu paiul scurt, productive și cu rezistență foarte bună la cădere.

Soiuri omologate:

Denumirea creației Anul omologării Autorii
Gloria 1983 Gașpăr Ilie
Orizont 1988 Gașpăr Ilie, Zamă Emil
Ergo – soi destinat producției de scleroti de cornul secarei (Claviceps purpurea) 1988 Gașpăr Ilie, Ignătescu Ioan
Impuls – soi de secară de primăvară 1995 Gașpăr Ilie, Zamă Emil
Suceveana 1996 Gașpăr Ilie, Zamă Emil

 

La triticale de toamnă s-a urmărit crearea de soiuri productive, adecvate  pentru cultura pe soluri acide, omologându-se în anii 1992 și 1993 soiurile Silver și Prospect adaptate condițiilor zonale din nordul țării.

La orzul de primăvară, evoluția cercetarilor de ameliorare s-a desfășurat pe parcursul a peste șapte decenii delimitate de trei perioade de timp si-anume:

1.Perioada 1946-1975 s-a caracterizat prin cercetări care au contribuit la înlocuirea soiurilor de tip extensiv Hanna-Kargyn, Ilinetchi-5, Carlsberg, Perfecta și Proctor cu soiuri mai valoroase ca Dvoran, Elgina, rapid, triumph, Grit, Fartan și Solome.

  1. Perioada 1976-1995 s-a remarcat prin amplificarea cercetărilor de ameliorare, creându-se pe de o parte soiurile Prima și Farmec cat și material initial valoros care va constitui baza viitoarelor soiuri de orz.
  2. Perioada 1996 pană în prezent, s-a evidențiat prin crearea soiurilor Adina Sv, Bogdana Sv, Succes, Suceava 3 și Stindard Sv, caracterizate prin capacitate de producție mai ridicată și însușiri de rezistență îmbunătățite comparativ cu soiurile cultivate  pana la acel moment.

Soiuri omologate:

Denumirea creației Anul omologării Autorii
Prima 1998 Gașpăr Ilie, Zamă Emil
Farmec 1995 Gașpăr Ilie, Zamă Emil
Adina Sv 1998 Gașpăr Ilie, Zamă Emil
Bogdana Sv 2001 Gașpăr Ilie, Zamă Emil
Succes 2002 Gașpăr Ilie, Zamă Emil, Murariu Marius
Suceava 3 2003 Gașpăr Ilie, Zamă Emil, Drobotă Constantin, Popescu Constanța, Murariu Marius
Stindard Sv 2003 Gașpăr Ilie, Zamă Emil, Drobotă Constantin, Popescu Constanța, Murariu Marius
Narcisa 2004 Gașpăr Ilie, Murariu Marius, Zamă Emil, Popescu Constanța